หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าทรัส
เช่าทรัส

เช่าทรัส

ให้เช่าทรัสอลูมิเนียม

ทรัสอลูมิเนียม


เช่าทรัส (TRUSS)

(ขนาด 30X30 cm. / เมตร)

ราคาเช่า 1 วัน = 300.-
ราคาเช่า 2 วัน = 400.-
ราคาเช่า 3 วัน = 600.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


เช่าทรัส (ลูกเต๋า)

เช่าทรัส (ลูกเต๋า)

ราคาเช่า 1 วัน = 500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 700.-
ราคาเช่า 3 วัน = 900.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


เช่าทรัส (PLATE)

เช่าทรัส (PLATE)

ราคาเช่า 1 วัน = 500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 700.-
ราคาเช่า 3 วัน = 900.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


รับผลิต สั่งทำทรัส อลูมิเนียม ตามรูปแบบ ที่ลูกค้าต้องการ (Whole Project)

Customize Sizing Aluminum Truss

เช่าทรัส เช่าอุปกรณ์


TRUSS ALUMINIUM


TRUSS 0.50 m. ราคาปลีก = 3,300.-
TRUSS 1.00 m. ราคาปลีก = 4,000.-
TRUSS 1.50 m. ราคาปลีก = 5,200.-
TRUSS 2.00 m. ราคาปลีก = 6,300.-
TRUSS 3.00 m. ราคาปลีก = 8,000.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์TRUSS ALUMINIUM (45 องศา)


ราคา / ตัว = 4,900.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


TRUSS ALUMINIUM (U)


ราคา / ตัว = 7,900.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


SAFETY + GIFTU


ราคา / ตัว = 75.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


แค้มเดี่ยวเล็ก


ราคา / ตัว = 300.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


แค้มเดี่ยวใหญ่


ราคา / ตัว = 350.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


แค้มเดี่ยวคู่


ราคา / ตัว = 700.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์สลัก


ราคา / ตัว = 60.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


HEAVY PLATE #1


ราคา / ตัว = 6,000.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


HEAVY PLATE #2


ราคา / ตัว = 6,000.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์ลูกเต๋า แบบดึงรอก


ราคา / ตัว = 14,000.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


Top section


ราคา / ตัว = 7,500.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


Mannual hoist 1


ราคา / ตัว = 4,500.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์Mannual hoist 2


ราคา / ตัว = 5,000.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


BOX CORNER ลูกเต๋า


ราคา / ตัว = 7,700.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์

เพลทเหล็กแผ่นเรียบ


ราคา / แผ่น = 1,900.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์สลักต่อระหว่างทรัส


ราคา / ตัว = 250.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


สลักต่อเต๋า


ราคา / ตัว = 200.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์


สลักต่อเพลท


ราคา / ตัว = 200.-


หมายเหตุ
– ติดต่อเซลล์