หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าไฟเวที
เช่าไฟเวที

ให้เช่าไฟเวที ระบบไฟ แสงสี

SUPPLY EVENT เรามีบริการให้เช่าไฟเวทีและระบบไฟครบวงจร

บริการให้เช่าไฟเวทีและระบบไฟให้เช่า สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดงานอีเว้นท์ (Event) คอนเสิร์ตหรือมินิคอนเสิร์ต (Concert) เป็นต้น
อุปกรณ์ไฟเวทีให้เช่า อาทิ ไฟพาร์ (Par) ที่เปลี่ยนสีได้เอง ตลอดจนไฟ Moving Head, ไฟ Controller, ไฟ LED Flood Light, ไฟฟอลโล่ (Follow), ไฟสโตรป (Strobe), ไฟ Metal – Halide แสงสีขาว

รับติดตั้งไฟเวทีและระบบไฟทั้งในอาคารและนอกสถานที่
ด้วยราคาย่อมเยาและรวดเร็ว
พร้อมให้บริการแบบครบวงจร
มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการท่าน

เช่าไฟเวทีและระบบไฟ

เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET A)

ชุดไฟเวทีให้เช่าแบบเริ่มต้น เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก เช่น มินิคอนเสิร์ต
หรืองานอีเว้นท์เล็กๆทั่วไป ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 12 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Control) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 7,200.-
ราคาเช่า 2 วัน = 11,500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 15,800.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET B)

ชุดไฟเวทีให้เช่าแบบเริ่มต้น เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก เช่น มินิคอนเสิร์ต
หรืองานอีเว้นท์เล็กๆทั่วไป ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR LED) 10 ชุด
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 1 ชุด
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1 ตัว
• ไฟพาร์ (Par) 500W 4 ชุด
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 8,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 15,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 22,100.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET C)

ชุดไฟเวทีให้เช่าแบบเริ่มต้น เหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก เช่น มินิคอนเสิร์ต
หรืองานอีเว้นท์เล็กๆทั่วไป ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 8 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• ไฟพาร์ (Par LED) 4 ตัว
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 1 ตัว
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 8,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 15,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 22,100.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET D)

ชุดไฟเวทีให้เช่า เหมาะสำหรับงานขนาดกลาง เช่น คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์
งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 12 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• ไฟพาร์ (Par LED) 8 ชุด
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 1 ตัว
• ไฟมูฟวิ่งเฮด (Moving Head) 575W 2 ชุด
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 17,600.-
ราคาเช่า 2 วัน = 28,100.-
ราคาเช่า 3 วัน = 38,600.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET E)

ชุดไฟเวทีให้เช่า เหมาะสำหรับงานขนาดกลาง เช่น คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์
งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 16 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• ไฟโฟโลว์ (Follow Light) 1200W 1 ตัว
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 1 ตัว
• ไฟมูฟวิ่งเฮด (Moving Head) 575W 2 ตัว
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 17,600.-
ราคาเช่า 2 วัน = 28,100.-
ราคาเช่า 3 วัน = 38,600.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET F)

ชุดไฟเวทีให้เช่า เหมาะสำหรับงานขนาดกลาง เช่น คอนเสิร์ต งานอีเว้นท์
งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 16 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• ไฟพาร์ (Par LED) 10 ชุด
• ไฟโฟโลว์ (Follow Light) 1200W 1 ตัว
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 2 ตัว
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 17,600.-
ราคาเช่า 2 วัน = 28,100.-
ราคาเช่า 3 วัน = 38,600.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET G)

ชุดไฟเวทีให้เช่า เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตกลางแจ้ง หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ
ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 24 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 1 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• ไฟโฟโลว์ (Follow Light) 1200W 1 ตัว
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 1 ตัว
• ไฟมูฟวิ่งเฮด (Moving Head) 575W 2 ตัว
• บอลดิสโก้ (Mirror Ball) 1 ตัว
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 24,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 38,400.-
ราคาเช่า 3 วัน = 52,800.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET H)

ชุดไฟเวทีให้เช่า เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตกลางแจ้ง หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ
ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 32 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 3 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 2 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• ไฟโฟโลว์ (Follow Light) 1200W 1 ตัว
• ไฟโฟโลว์ (Follow Light) 2500W 1 ตัว
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 2 ตัว
• ไฟมูฟวิ่งเฮด (Moving Head) 575W 4 ตัว
• สาย & เคเบิล (Line & Cable)


ราคาเช่า 1 วัน = 36,400.-
ราคาเช่า 2 วัน = 58,200.-
ราคาเช่า 3 วัน = 80,000.-


เช่าระบบไฟเวที

ระบบไฟ (SET I)

ชุดไฟเวทีให้เช่า เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่ เช่น คอนเสิร์ตกลางแจ้ง หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ
ภายในชุดประกอบด้วย

• ไฟพาร์ (PAR64 Chromium) 1000W 30 ดวง
• คอนโทรลไฟ (Dimmer Board Controller) 1 ตัว
• ดิมเมอร์ แพค (Dimmer Pack) 4*8K 1 ตัว
• ไฟสโตรป (Strobe) 1500W 2 ตัว
• เครื่องทำควัน (Smoke) 1500W 1 ตัว
• (Mofley / Blind) 2 ตัว
• ไฟพาร์ (Par LED) 12 ตัว
• ไฟโฟโลว์ (Follow Light) 1200W 2 ชุด
• ไฟคอนโทรล (Controller) DMX 512 1 ชุด
• ไฟมูฟวิ่งเฮด (Moving Head) 575W 2 ชุด


ราคาเช่า 1 วัน = 39,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 62,400.-
ราคาเช่า 3 วัน = 85,800.-


อุปกรณ์ไฟเวทีให้เช่า

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที ไฟพาร์

ไฟพาร์

ราคา / ดวง


ราคาเช่า 1 วัน = 300.-
ราคาเช่า 2 วัน = 500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 600.-

ไฟพาร์

Control + Pack


ราคาเช่า 1 วัน = 1,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 2,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 3,000.-

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที ไฟพาร์

ไฟพาร์ (เปลี่ยนสีได้เอง)

ไฟพาร์ LED ดวงละ


ราคาเช่า 1 วัน = 400.-
ราคาเช่า 2 วัน = 600.-
ราคาเช่า 3 วัน = 800.-

ไฟพาร์ (เปลี่ยนสีได้เอง)

Control dmk512


ราคาเช่า 1 วัน = 1,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 2,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 3,000.-

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที Moving , Control

ไฟ (Moving Head)


ราคาเช่า 1 วัน = 2,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 3,800.-
ราคาเช่า 3 วัน = 5,000.-

ไฟ (Controller)


ราคาเช่า 1 วัน = 800.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,200.-
ราคาเช่า 3 วัน = 1,600.-

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที

ไฟ LED Flood Light (50w)


ราคาเช่า 1 วัน = 400.-
ราคาเช่า 2 วัน = 600.-
ราคาเช่า 3 วัน = 800.-

ไฟ LED Flood Light (100w)


ราคาเช่า 1 วัน = 800.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,100.-
ราคาเช่า 3 วัน = 1,400.-

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที

ไฟฟอลโล่ (1,200w)


ราคาเช่า 1 วัน = 3,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 4,500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 6,000.-

ไฟฟอลโล่ (2,500w)


ราคาเช่า 1 วัน = 4,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 6,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 8,000.-

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที ไฟสโตรป

ฟสโตรป


ราคาเช่า 1 วัน = 1,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 2,000.-

เช่าอุปกรณ์ไฟเวที ไฟไฮไลท์

ฟ Metal – Hailide (แสงสีขาว)


ราคาเช่า 1 วัน = 800.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,200.-
ราคาเช่า 3 วัน = 1,600.-

สนใจติดต่อเช่าไฟเวทีและระบบไฟ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมต้องเช่าไฟเวทีกับเรา?

●  มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่เซ็ตเล็กถึงเซ็ตใหญ่ ทั้งไฟเวที
ระบบไฟ แสงสี แบบครบวงจร
●  ค่าเช่ารายวัน หลากหลาย ราคาถูก
●  สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน งานในร่ม และ ภายนอกกลางแจ้ง
●  เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพ ที่สามารถให้คำปรึกษา
และบริการได้อย่างรวดเร็ว