หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าเอฟเฟค
เช่าเอฟเฟค

ให้เช่าเอฟเฟค (Effect)


เช่าเอฟเฟกต์ เครื่องยกสินค้า

เช่าเครื่องยกสินค้า (SET A)


ราคาเช่า / ชิ้น แบบหมุนไม่ได้ = 10,000.-

แบบหมุนไม่ได้ 100 x 35 x 35 cm

ราคาเช่า / ชิ้น แบบหมุนได้ = 12,500.-

แบบหมุนได้ 135 x 35 x 35 cm


หมายเหตุ
– อะคริลิคสีขาว สามารถเลือกสีได้ ตามแสงไฟ
– กรณี ลูกค้าต้องการขนาดตามต้องการ สามารถส่งให้เราผลิตให้ได้ สินค้าใหญ่ก็ทำได้ เราสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า


เช่าเอฟเฟกต์ เครื่องยกสินค้า

เช่าเครื่องยกสินค้า (SET B)


ราคาเช่า / ชิ้น แบบหมุนไม่ได้ = 12,000.-

แบบหมุนไม่ได้ 177 x 35 x 35 cm

ราคาเช่า / ชิ้น แบบหมุนได้ = 15,000.-

แบบหมุนได้ 198 x 35 x 35 cm


หมายเหตุ
– อะคริลิคสีขาว สามารถเลือกสีได้ ตามแสงไฟ
– กรณี ลูกค้าต้องการขนาดตามต้องการ สามารถส่งให้เราผลิตให้ได้ สินค้าใหญ่ก็ทำได้ เราสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า

เช่า I BALL (ไอบอล) #1


ขนาด (12″ 30 cm)

ราคาเช่า / วัน = 3,500.-


หมายเหตุ
– ราคารวมใส่ Logo

เช่า I BALL (ไอบอล) #2


ขนาด (16″ 40 cm)

ราคาเช่า / วัน = 5,000.-


หมายเหตุ
– ราคารวมใส่ Logo

เช่า I BALL (ไอบอล) #3


ขนาด (20″ 50 cm)

ราคาเช่า / วัน = 7,000.-


หมายเหตุ
– ราคารวมใส่ Logo

เช่า I BALL (ไอบอล) #4


ขนาด (24″ 60 cm)

ราคาเช่า / วัน = 9,000.-


หมายเหตุ
– ราคารวมใส่ Logo

เช่า I BALL (ไอบอล) #5


ขนาด (24″ 80 cm)

ราคาเช่า / วัน = 14,000.-


หมายเหตุ
– ราคารวมใส่ Logo

เช่า PAPER BLOW (1 นาที)

เครื่องโปรยกระดาษ

ราคาเช่า / วัน = 5,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า PAPER BLOW (2 นาที)

เครื่องโปรยกระดาษ

ราคาเช่า / วัน = 6,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า PAPER BLOW (3 นาที)

เครื่องโปรยกระดาษ

ราคาเช่า / วัน = 7,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า PAPER BLOW (5 นาที)

เครื่องโปรยกระดาษ

ราคาเช่า / วัน = 8,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า Laser octopus (Laser LED)

มี 2 สี แดง-เขียว

ราคาเช่า / วัน = 12,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า Paper Shooter

เช่าเครื่องยิงกระดาษ

ราคาเช่า 1 วัน / ตัว = 1,500.-
ราคาเช่า 1 วัน / คู่
= 3,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า CO2
เช่า CO2

(50 กิโลกรัม)

ราคาเช่า / วัน = 5,000.-

หมายเหตุ
– ถังใหญ่ ยิงได้ 4 หัว

เช่า Bubble
เช่า Bubble

(เครื่องทำฟองสบู่)

ราคาเช่า / วัน = 2,500.-

หมายเหตุ
– มี 2 หัว

เช่าเอฟเฟกต์ Smoke เครื่องทำควัน

เช่า Smoke
เช่า Smoke

(เครื่องทำควัน)

ราคาเช่า / วัน = 1,000.-

หมายเหตุ
– รวมน้ำยาครึ่งถัง

เช่าเอฟเฟกต์ Dry Ice

เช่า Dry ICE


ราคาเช่า / ถัง = 5,000.-

หมายเหตุ
– แบบถัง 50 kg