หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าจอภาพ ระบบภาพ
เช่าระบบภาพ

ให้เช่าจอภาพ ระบบภาพ โปรเจ็คเตอร์ จอทีวี

เช่า Plasma LED 42″


ราคาเช่า 1 วัน = 3,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 4,500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 6,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า Plasma LED 50″


ราคาเช่า 1 วัน = 5,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 7,500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 10,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า Plasma LED 60″


ราคาเช่า 1 วัน = 10,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 15,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 20,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าระบบภาพ

เช่าโปรเจคเตอร์ (2,000 ansi)


ราคาเช่า 1 วัน = 2,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 3,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 4,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าโปรเจคเตอร์ (3,000 ansi)


ราคาเช่า 1 วัน = 3,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 5,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 7,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าโปรเจคเตอร์ (4,200 ansi)


ราคาเช่า 1 วัน = 6,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 9,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 12,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าโปรเจคเตอร์ (5,000 ansi)


ราคาเช่า 1 วัน = 8,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 12,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 16,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าระบบภาพ

เช่าจอรับภาพ (100″)


ราคาเช่า 1 วัน = 800.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,100.-
ราคาเช่า 3 วัน = 1,300.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าจอรับภาพ (120″)


ราคาเช่า 1 วัน = 1,200.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,600.-
ราคาเช่า 3 วัน = 1,900.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าจอรับภาพ (150″)


ราคาเช่า 1 วัน = 2,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 3,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 4,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าจอรับภาพ (200″)


ราคาเช่า 1 วัน = 2,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 3,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 4,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่าจอรับภาพ (300″)


ราคาเช่า 1 วัน = 10,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 13,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 16,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้น ติดต่อเซลล์

เช่า LED P6 OUT DOOR
สั่งเช่าติดต่อเซลล์

เช่า LED P10 OUT DOOR
สั่งเช่าติดต่อเซลล์

เช่า LED P12 OUT DOOR
สั่งเช่าติดต่อเซลล์