หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าพรม หญ้าเทียม
เช่าพรม

ให้เช่าพรม เช่าหญ้าเทียม

เรามีบริการให้เช่าพรมอัดเรียบ สำหรับปูจัดงานอีเว้นท์ และมีบริการให้เช่าหญ้าเทียมทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง
สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เช่าพรมอัดเรียบ พรมมือ 1

ราคา 100 – 299/ ตร.ม. = 80.-
ราคา 300 – 399/ ตร.ม. = 70.-
ราคา 400 – 999/ ตร.ม. = 60.-


หมายเหตุ
– เช่าพรม อัดเรียบ พรมมือ 1 ขั้นต่ำ 100 ตร.ม. ขึ้นไป
ต่ำกว่า 100 ตร.ม. ขายอย่างเดียว
– ไม่รวมพลาสติกคลุมพรม

เช่าพรมอัดเรียบ พรมสีพิเศษ

ราคา 100 – 299/ ตร.ม. = 100.-
ราคา 300 – 399/ ตร.ม. = 80.-
ราคา 400 – 999/ ตร.ม. = 70.-


หมายเหตุ
– เช่าพรม อัดเรียบ พรมมือ 1 ขั้นต่ำ 100 ตร.ม. ขึ้นไป
ต่ำกว่า 100 ตร.ม. ขายอย่างเดียว
– ไม่รวมพลาสติกคลุมพรม

เช่าพรม
เช่าพรม เช่าหญ้าเทียม

หญ้าเทียม GR 1
ราคา / ตร.ม. = 115.-


หมายเหตุ
– เช่าหญ้าเทียม GR 1 ขั้นต่ำ 50 ตร.ม. ขึ้นไป
– ราคาเช่า 1 – 7 วัน

เช่าพรม เช่าหญ้าเทียม
เช่าพรม เช่าหญ้าเทียม

หญ้าเทียม GR 11/1
ราคา / ตร.ม. = 150.-


หมายเหตุ
– เช่าหญ้าเทียม GR 1 ขั้นต่ำ 50 ตร.ม. ขึ้นไป
– ราคาเช่า 1 – 7 วัน