หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าฉาก รับทำโครงสร้าง
รับทำโครงสร้าง

ให้เช่าฉาก รับทำโครงสร้าง

SUPPLY EVENT เรามีบริการให้เช่าทรัสอลูมิเนียม, ฉากเวทีถ่ายภาพ บอร์ด (Backdrop) รวมทั้งซุ้มโครงสร้างเหล็ก

มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด 
น้ำหนักเบา ติดตั้งรวดเร็ว

รับทำโครงสร้าง เช่าทรัส

เช่าทรัส ใช้ได้กับ ฉากถ่ายรูป/ฉากเวท

ขนาด 2x2m. , 2x3m. , 3x3m. , 3x4m. และขนาดอื่นๆ


ราคาเช่า 1 วัน / เมตร = 300.-
ราคาเช่า 2 วัน / เมตร = 400.-
ราคาเช่า 3 วัน / เมตร = 600.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวม pp board
– ใช้กับ Vinyl & Ink on pp Board

รับทำโครงสร้าง เช่าทรัส

เช่าทรัส (ราคาลูกเต๋า)

เช่าทรัส (ราคาลูกเต๋า) เช่าทรัส (ราคาลูกเต๋า)


ราคาเช่า 1 วัน / ชิ้น = 500.-
ราคาเช่า 2 วัน / ชิ้น = 700.-
ราคาเช่า 3 วัน / ชิ้น = 900.-

รับทำโครงสร้าง เช่าทรัส

เช่าทรัส (ราคา Plate)

เช่าทรัส (ราคา Plate) เช่าทรัส (ราคา Plate)


ราคาเช่า 1 วัน / ชิ้น = 500.-
ราคาเช่า 2 วัน / ชิ้น = 700.-
ราคาเช่า 3 วัน / ชิ้น = 900.-


เช่าฉากเวทีพร้อมติดไม้ MDF

ขนาด 1.2 x 2.4 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 1,500.-
ราคาเช่า 4 – 6 วัน = 2,300.-
ราคาเช่า 7 วัน ขึ้นไป =
3,000.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์
– ใช้กับ Vinyl & Ink on pp Board Sticker Pvc

รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวทีติดไม้ MDF
รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวทีติดไม้ MDF
รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวทีติดไม้ MDF

เช่าฉากเวทีพร้อมติดไม้ MDF

ขนาด 1.2 x 2.4 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 1,500.-
ราคาเช่า 4 – 6 วัน = 2,300.-
ราคาเช่า 7 วัน ขึ้นไป =
3,000.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์
– ใช้กับ Vinyl & Ink on pp Board Sticker Pvc

รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวทีติดไม้ MDF
รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวทีติดไม้ MDF
รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวทีติดไม้ MDF

เช่าฉากถ่ายภาพ

วัสดุ PP-BOARD ราคาพร้อมพิมพ์ Sticker Indoor


ราคาขนาด 2.44 x 2.44 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 7,000.-

ราคาขนาด 2.44 x 3.66 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 10,500.-


หมายเหตุ
– พรมเพิ่ม 500 บาท , ไฟเพิ่ม 300 x 2 = 600
– ราคาไม่รวม Pop up

รับทำโครงสร้าง เช่าฉากถ่ายภาพ
รับทำโครงสร้าง เช่าฉากถ่ายภาพ

รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวที

เช่าฉากเวที

ราคาเช่า วัสดุเป็น PP-BOARD

หมายเหตุ
– PP BOARD พร้อมโครงสร้าง

เช่าฉากเวที

ราคาเช่า วัสดุเป็น Sticker PVC

หมายเหตุ
– ราคาพร้อมพิมพ์ Sticker Indoor

รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวที
ราคาขนาด 1.23 x 2.44 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 3,500.-

ราคาขนาด 2.44 x 3.66 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 10,500.-


ราคาขนาด 1.23 x 2.44 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 4,500.-

ราคาขนาด 2.44 x 3.66 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 13,500.-

รับทำโครงสร้าง เช่าฉากเวที
ราคาขนาด 2.44 x 2.44 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 7,000.-

ราคาขนาด 2.44 x 4.88 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 14,000.-


ราคาขนาด 2.44 x 2.44 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 9,000.-

ราคาขนาด 2.44 x 4.88 m.

ราคาเช่า 1 วัน = 18,000.-


รับทำโครงสร้าง เช่าบอร์ดนิทรรศการ

เช่าบอร์ดนิทรรศการ

ราคาขนาด 1.23 x 2.44 m.


ราคาเช่า 1 วัน = 1,200.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์ และไฟ


รับทำโครงสร้าง เช่าบอร์ดนิทรรศการ

เช่าบอร์ดนิทรรศการ

ราคาเช่า วัสดุเป็น PP BOARD
ราคาขนาด 1.23 x 2.44 m.


ราคาเช่า 1 วัน = 2,000.-


หมายเหตุ
– ตัวบอร์ดเป็นสีขาว
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์ และไฟ


รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าซุ้มทางเข้าโครงสร้างเหล็ก

เช่าโครงเหล็ก ขนาด 2.6 x 3 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 6,000.-
ราคาเช่า 4 – 6 วัน = 9,000.-
ราคาเช่า 7 วัน ขึ้นไป =
12,000.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์


รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าซุ้มทางเข้าโครงสร้างเหล็ก #1

เช่าโครงเหล็ก ขนาด 5.5 x 2.7 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 8,000.-
ราคาเช่า 4 – 6 วัน = 12,000.-
ราคาเช่า 7 วัน ขึ้นไป =
16,000.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์


รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง
รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าซุ้มทางเข้าโครงสร้างเหล็ก #2


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 4,000.-
ราคาเช่า 4 – 6 วัน = 6,000.-
ราคาเช่า 7 วัน ขึ้นไป =
8,000.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์


รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าซุ้มทางเข้า เช่าซุ้มโค้ง #1 (S)

วัดใน สูง 2.25 m. กว้าง 2.5 m. , วัดนอก สูง 2.5 m. กว้าง 3 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 3,500.-
ราคาเช่า 4 – 7 วัน = 5,300.-


หมายเหตุ
– ซุ้มทุกซุ้ม เป็นทรัสขนาด 25 cm.
– สามารถแขวนไฟ คนปีนขึ้นได้ wrapได้ทั้งตัว
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์

รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าซุ้มทางเข้า เช่าซุ้มโค้ง #2 (L)

วัดใน สูง 2.75 m. กว้าง 3.5 m. , วัดนอก สูง 3 m. กว้าง 4 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 6,000.-
ราคาเช่า 4 – 7 วัน = 9,000.-


หมายเหตุ
– ซุ้มทุกซุ้ม เป็นทรัสขนาด 25 cm.
– สามารถแขวนไฟ คนปีนขึ้นได้ wrapได้ทั้งตัว
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์

รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าซุ้มทางเข้า เช่าซุ้มโค้ง #3 (XL)

วัดใน สูง 2.6 m. กว้าง 4.75 m. , วัดนอก สูง 2.85 m. กว้าง 5.26 m.


ราคาเช่า 1 – 3 วัน = 9,000.-
ราคาเช่า 4 – 7 วัน = 13,500.-


หมายเหตุ
– ซุ้มทุกซุ้ม เป็นทรัสขนาด 25 cm.
– สามารถแขวนไฟ คนปีนขึ้นได้ wrapได้ทั้งตัว
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์


รับทำโครงสร้าง เช่าซุ้มโค้ง

เช่าโครง Backdrop (3 x 3 m.)

สำหรับติด PP BOARD (เฉพาะงาน INDOOR)


ราคาเช่า 1 วัน = 2,000.-
ราคาเช่า 2 วัน =
2,600.-
ราคาเช่า 3 วัน = 3,400.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์

เช่าโครง Backdrop (3 x 4 m.)

สำหรับติด PP BOARD (เฉพาะงาน INDOOR)


ราคาเช่า 1 วัน = 3,000.-
ราคาเช่า 2 วัน =
3,900.-
ราคาเช่า 3 วัน = 5,000.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์

เช่าโครง Backdrop (3 x 5 m.)

สำหรับติด PP BOARD (เฉพาะงาน INDOOR)


ราคาเช่า 1 วัน = 4,000.-
ราคาเช่า 2 วัน =
5,200.-
ราคาเช่า 3 วัน =
6,800.-


หมายเหตุ
– ราคาไม่รวมงานพิมพ์

รับทำโครงสร้าง
รับทำโครงสร้าง
รับทำโครงสร้าง
รับทำโครงสร้าง
รับทำโครงสร้าง
รับทำโครงสร้าง