หน้าหลัก » สินค้าสำหรับเช่า » เช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่

ให้เช่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่เช่า Sky tube

ราคาเช่า 1 วัน = 1,200.-
ราคาเช่า 2 วัน = 1,600.-
ราคาเช่า 3 วัน = 2,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์


เช่า Balloon Lighting
(1 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 2,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 3,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 4,200.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์

เช่า Balloon Lighting
(1.5 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 3,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 4,700.-
ราคาเช่า 3 วัน = 5,800.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์

เช่า Balloon Lighting
(2 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 5,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 6,700.-
ราคาเช่า 3 วัน = 8,300.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์

เช่า Balloon Lighting
(3 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 7,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 10,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 12,500.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์เช่าซุ้มพองลม 4 ขา (10 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 10,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 13,500.-
ราคาเช่า 3 วัน = 17,000.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์เช่าซุ้มโค้ง (6 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 4,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 5,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 6,700.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์


เช่าซุ้มโค้ง (10 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 8,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 11,300.-
ราคาเช่า 3 วัน = 14,100.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์เช่า Special archway pve (8 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 7,000.-
ราคาเช่า 2 วัน = 9.310.-
ราคาเช่า 3 วัน = 11,620.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์เช่าซุ้มโค้ง Arch-way (6 m)

ราคาเช่า 1 วัน = 4,500.-
ราคาเช่า 2 วัน = 6,000.-
ราคาเช่า 3 วัน = 7,500.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์เช่าธงสูง HIGH POLE (5 m)

ราคาไม่รวมงานพิมพ์

ราคาเช่า 1 – 4 วัน = 1,000.-
ราคาเช่า 5 – 12 วัน = 1,500.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์


เช่า A BOARD (3 x 1 m)

ขนาด (3 x 1 m) ราคาไม่รวมงานพิพม์

ราคาเช่า / ชิ้น = 500.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์


เช่าธงญี่ปุ่น (J-Flag)

ราคาไม่รวมงานพิพม์

ราคาเช่า / ชิ้น = 250.-


หมายเหตุ
– เช่าหลายชิ้นติดต่อเซลล์